WCT

passion fuels

QUA -
LITY

Donar suport als nostres clients fent
possible una millora en els seus
processos industrials gràcies
a la incorporació de noves
tecnologies per afrontar
els diferents reptes del
mercat.
US
Nosaltres
WCT neix amb la il·lusió de poder donar ajut i suport tècnic als dubtes dels nostres clients respecte a les unions adhesives i materials compostos.
Des del nostre innovador, alhora que experimentat, punt de vista, dissenyem i desenvolupem el projecte més adequat per cada cas, des de la idea fins a la industrialització, incloent-hi el mock-up.
VALUES
Valors
Resoldre les necessitats
del client amb una orientació
ambiciosa, innovativa, àgil i activa.
Transparència, aconseguint ser excel·lents
per la nostra especialització i nivell de qualitat
fruit de l’experiència i professionalitat.
Realitzant-ho des de l’honestedat i proximitat
per obtenir el millor resultat a través de la
nostra especialització i nivell de qualitat
tenint en compte que els processos
involucrats així com el producte
final siguin Eco-Sostenibles,
amb respecte pel
medi ambient
i les persones.
VISION
Visió
Ser un referent mundial en el disseny i
enginyeria d’unions adhesives i materials
compostos amb consciència sostenible i
circular, basant l’estudi dels projectes en
l’avaluació del cicle de vida del producte.
Desplaça cap amunt