WCT

CONSULTORIA

DISSENY I ENGINYERIA

ANÀLISI D’ESTRÈS I FORÇA D’UNIONS ADHESIVES

ASSAIGS

SIMULACIÓ

CERTIFICATS

CONSULTORIA

 • Life Cycle Assessment, LCA
 • Suport a la producció
 • Gestió de proveïdors
 • Gestió d’ofertes
 • Gestió de certificacions
 • Formació presencial
 • Selecció de materials i components
 • Implementació de les normes DIN 6701/DIN 2304
 • Inspecció:
  • Per a auditories inicials i de seguiment
  • Auditories a proveïdors
  • Auditories in situ en plantes
  • Inspeccions a distància
 • Suport extern EAE DIN 6701
 • Ecodesign

DISSENY I ENGINYERIA

 • Des del concepte fins al disseny detallat de components: 2D & 3D
 • Adhesius: formulació, assaigs i avaluació
 • Estructures adhesivades o unides mitjançant adhesius (segons DIN 6701/DIN 2304)
 • Estructures Composites de FRP: disseny, assaigs i avaluació

ANÀLISI D’ESTRÈS I FORÇA D’UNIONS ADHESIVES

 • Càlcul matemàtic
 • Simulació estructural, estrès a fatiga i tèrmica, anàlisi i modelització d’elements finits, (FEA i FEM)
 • Redisseny i optimització
 • Avaluacions d’esforços a fatiga i danys

ASSAIGS

 • Caracterització del material
 • Planificació, Suport i Informes
 • Validació del model (simulació vs. realitat)
 • Assaigs d’envelliment accelerat s/normativa
 • Models de materials

SIMULACIÓ

 • Simulació de multicossos i cinemàtica
 • Anàlisi de dinàmica i de xoc
 • Supòsits de càrrega
 • Supòsits en el medi de treball

CERTIFICATS

 • Enginyeria certificada d’acord a la DIN 2304 & EN 17460.
Finally, wanna get in touch?
EMAIL
BUSINESS HOURS
7am – 9pm
7 days a week
Desplaça cap amunt