WCT

US
Nosaltres
WCT neix amb la il·lusió de poder donar ajut i suport tècnic als dubtes dels nostres clients respecte a les unions adhesives i materials compostos.
Des del nostre innovador, alhora que experimentat, punt de vista, dissenyem i desenvolupem el projecte més adequat per cada cas, des de la idea fins a la industrialització, incloent-hi el mock-up.
Atenció i dedicació activa als problemes per a convertir-los en oportunitats de millora. Aquesta vigilància tecnològica del sector, permet assumir riscos mantenint una filosofia de continu aprenentatge permetent evolucionar positivament.
El nostre compromís és donar el màxim de les nostres capacitats com a objectiu per a satisfer les necessitats dels seus clients.
El nostre compromís és donar el màxim de les nostres capacitats com a objectiu per a satisfer les necessitats dels seus clients.
Som un clúster compost de dues àrees tecnològiques. Cadascuna executa activitats amb relació a tot aportant solucions d’alt valor diferenciador. Englobem solucions globals sense limitacions.
Rapidesa i eficiència en resoldre les necessitats dels seus clients, aportant solucions, documentant i reportant. Aquesta actitud i eficiència és fonamental, posant-se sempre en la seva pell.
Establim una relació basada en objectius comuns i en com la implicació humana i professional marca un punt diferencial.
Establim una relació basada en objectius comuns i en com la implicació humana i professional marca un punt diferencial.
Ens fonamentem en la qualitat dels nostres serveis i en l’excel·lència de la feina realitzada cap als clients.
GOALS
Objectius
blazer de lana crudo
Oferir un servei de disseny i enginyeria d’unions adhesives i materials compostos fonamentat en la qualitat i l’excel·lència, i caracteritzat per la sinergia de l’experiència i la innovació. Els processos productius tecnològics requereixen les últimes tecnologies; però també de vocació, professionalitat i expertesa en el camp. Ferms creients que només si es compta amb les dues parts es poden solucionar els majors reptes, el nostre tret diferenciador és apostar per mantenir un peu al passat i un al futur.
VALUES
Valors
Resoldre les necessitats
del client amb una orientació
ambiciosa, innovativa, àgil i activa.
Transparència, aconseguint ser excel·lents
per la nostra especialització i nivell de qualitat
fruit de l’experiència i professionalitat.
Realitzant-ho des de l’honestedat i proximitat
per obtenir el millor resultat a través de la
nostra especialització i nivell de qualitat
tenint en compte que els processos
involucrats així com el producte
final siguin Eco-Sostenibles,
amb respecte pel
medi ambient
i les persones.
VISION
Visió
Ser un referent mundial en el disseny i
enginyeria d’unions adhesives i materials
compostos amb consciència sostenible i
circular, basant l’estudi dels projectes en
l’avaluació del cicle de vida del producte.
Desplaça cap amunt