F.A.Q

 1 
     

Què és un adhesiu?

És una substància polimèrica capaç d’unir materials mitjançant l’enganxat de les superfícies (adhesió), i mantenint la unió una resistència adequada (cohesió).

 
 2 
 

Què és un material compost o "composite"?

És la unió de dos o més materials iguals o de diferent composició i comportament que s’uneixen o mesclen heterogèniament formant un compost únic i de resultats i comportaments diferents a quan actuen en solitari.

 
 3 
 

Com és poden unir dos materials diferents?

Mitjançant l’ajut de l’adhesiu apropiat.

 
 4 
 

Tots els adhesius serveixen per unir diversos materials?

No.

 
 5 
 

És important conèixer els materials i les seves propietats per a formar un compost?

Si. És una de les parts més importants ja que si entenem com estan constituïts sabrem el que podrem arribar a fer amb ells.

 
 6 
 

És important saber les propietats dels diferents adhesius i per a què serveixen?

El coneixement previ dels diferents adhesius forma part del procés previ a l'èxit resultant entre la unió de dos substrats.

 
 7 
 

Què és la cohesió?

És la força interna de l'adhesiu.